רשת בתי החינוך של עמותת דעת

רשת לקהילות חינוך בפריפריה הפיזית והחברתית במדינת ישראל

'עלה למעלה עלה, כי יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים' (הראי"ה קוק)

במערכת החינוך של הציבור הדתי קיימת תנועת נשירה בולטת של נוער,
אשר אופי החינוך במרכזה של הארץ לא מתכתב עם נתיבי נפשו ובקשותיה.
לרוב יהיה זה נוער נועז, לעיתים כזה אשר נמצא במצבי משבר עקב המצב הביטחוני.
השאלות המעסיקות את הנוער הזה לא מוצאות מענה במוסדות אלה,
והלכי הנפש שלו זרים לנתיבים המקובלים.

בתי החינוך של דעת רואה נערים ונערות אלה ונענית לאתגר ומאפשרת להם
לשבור את תקרת הזכוכית, המונעת מהם לעיתים להתקדם בהמשך חייהם הבוגרים
באופן המשקף את יכולותיהם ושאיפותיהם.

לצורך כך מפתחת הרשת תפיסה חינוכית,
כלים מקצועיים ושיטת עבודה המתאימה לנוער זה, לצרכיו ולדרכו,
כך ש'גם כי יזקין לא יסור ממנה'

הרשת עובדת בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך ומשרד העבודה.

במקביל,

עבודת הרשת היא לייעל ולחדד תהליכי עבודה פנימיים בכל בית ספר.

לשם כך עומד צוות המטה לשרות בתי החינוך שלנו למלא כל צרכם.

ובכלל זה:

  • בנייה וליווי של תוכניות עבודה פדגוגיות תוך בית חינוך
  • חידוש סדנאות ומסלולי בגרות מול משרד החינוך/ משרד העבודה
  • בניית תוכנית תקציבית לשנת פעילות ומעקב אחר ביצועה
  • מענה אישי בתחום משאבי אנוש לכלל עובדי הרשת

אנו שמחים בהתרחבות הענפה שלנו בכלל תחומי הפעילות.