ישיבת אהבת חיים - כוכב השחר

צוות ניהולי ודרכי התקשרות:

הרב אריאל בן ברוך – ראש הישיבה

טל. 02-9943717, פקס. 02-9943915

כוכב השחר ד.נ. מזרח בנימין 90641

mazkirut@ahavatim.org