מטרתנו : לקדם הוראה על מנת לקדם למידה

אנו פועלים על יסוד שלוש הנחות:

  • שפה מקצועית משותפת למורים היא הבסיס להתפתחות מקצועית
  • ההתפתחות המקצועית המשמעותית ביותר למורים מתרחשת בתוך בית הספר
  • למורים יש מעט הזדמנויות לעסוק בהוראה שלהם ומתוך כך לחזק אותה

לכן

  • קהילה מקצועית של מורים היא הכוח
  • התבוננות בהוראה (באמצעות קטעי צילום משיעורים) היא האמצעי
  • המשגה והרחבת רפרטואר התגובות של המורים הם היעדים

 

 

ליצירת קשר: education@daatedu.org.il