פדגוגיה מיטבית יכולה להצמיח כנפיים, לייצר משמעות, לשמש פתח לעולמות של ידע , של נפש ושל חיבור.

הרבה מהידע הפדגוגי נמצא בתוך קהילות המורים בבית הספר, צריך להוביל אותו להמשיג ולדעת איך להרחיב ולחבר.

דווקא בקהילות המורים הבית ספריות נכון להוביל תהליך פדגוגי, כי המורים מייטיבם להכיר את תלמידיהם ואת הנתיבים הפדגוגיים לליבם ולדעתם.

המנחים הפדגוגים של עמותת דעת פיתחו עבורכם חומרים רבים שיכולים לתמוך בתהליך צמיחה פדגוגית בקהילות המורים בבתי הספר.

לאפשר ל'מובילי למידה ולב' וכל מורה שלבו חפץ התמקצעות פדגוגית ונתיבים ליישומה ולהתאימה לקהילות המורים הבית ספריות.

לפניכם הצעות פדגוגיות בנושאים רבים

בכל הצעה תמצאו המשגות, רקע תיאורטי, קישורים להרחבת דעת, הצעות ללמוד תורני בתחום וסדנאות לעבודה עם מורים.