קורס 'מדריכות לחיי אישות' נפתח לראשונה בחודש חשוון תשע"ד ומאז הוא מתקיים פעמיים ושלוש בשנה.
הקורס נפתח לראשונה כאשר הבנו שיש צורך גדול מאוד של זוגות בידע, הדרכה והכוונה שאינה טיפולית בתחום יחסי האישות.
מאז פתיחתו של הקורס הוכשרו על ידינו מאות נשות מקצוע מתחומים שונים
שהפכו לשגרירות של השפה של מרכז יהל בתחומי העיסוק שלהן ולמדריכות לחיי אישות מטעם המרכז.

מנהלת הקורס – ד"ר מיכל פרינס