בקורס חשמלאי רכב תקבלו את כל יסודות החשמל והאלקטרוניקה

בקורס חשמלאי רכב של דעת – טכנולוגיות תקבלו את כל יסודות החשמל והאלקטרוניקה, המצבר-מבנה, תהליכים כימיים, חיבור מצברים בטור ומקביל, בדיקת מצברים, טעינת מצברים, מערכת התאורה-פנסים ראשיים, סוגי פנסים וחידושים בתאורה. שרטוטי מערכת התאורה ברכב, ממסרים, מבנה, סוגים ושימושים, מערכת ההתנעה-מבנה המתנע, סוגי מתנעים, בדיקות מערכת ההתנעה, איתור תקלות במערכת ההתנעה, מערכת הטעינה-מהנה האלטרנאטור, בדיקת חלקי האלטרנאטור, בדיקת מערכת הטעינה, איתור תקלות ובדיקת מפלי מתח במעגלי הטעינה, מערכת ההצתה – סוגי מערכות ההצתה, בדיקות במערכת ההצתה, מערכת הזרקת הדלק- מבנה וסוגי מערכת ההזרקה- חד נקודתי ורב נקודתי, הזרקה ישירה, חיישנים, מבנה ובדיקות, אביזרים – חלונות חשמל, נעילה מרכזית, צופרים ומגבים, תפקיד מערכות המיגון ברכב, התקנה נכונה של מערכות הרכב, הדרישות ממערכות המיגון ברכב, הכרת מערכות שמע ומולטי־מדיה, תרגול מעשי, נעילה מרכזית ומע' אזעקה, כללי בטיחות בעבודה, סדנת חשמל-בניית מעגל תאורה כולל שימוש בממסרים, שיפוץ מתנעים, שיפוץ אלטרנאטורים, בדיקת חלקי מע' ההצתה.

מתכונת הקורס
בקורס חשמלאי רכב שני מקצועות בקורס אחד – חשמל לרכב + מערכות מיגון ושמע לרכב ההרצאות מועברות ע"י מהנדסים ואנשי שטח בכירים שיטת הלימוד כוללת הרצאות פרונטאליות, סדנת חשמל ולימוד מעשי במוסך הקורס מלווה בחומר עזר הנשאר בידי התלמידים גם לאחר הקורס.

אולי יענין אותך גם קורס מיגון ואבטחה אלקטרוני?

קריטריונים לקבלת תעודה:

  • נוכחות של 80% לפחות
  • הכנת תרגילים והגשתם
  • הצלחה במבחנים בציון של 60 ומעלה

תנאי קבלה:

  • 10 שנות לימוד, ראיון אישי

משך הקורס:

  • כ-6 חודשי לימוד לחסרי ידע בסיסי בחשמל ואלקטרוניקה
  • כ-5 חודשי לימוד לבעלי ידע בסיסי בחשמל ואלקטרוניקה