שני מקצועות בקורס אחד - חשמל לרכב + מערכות מיגון ושמע לרכב

נושאי לימוד עיקריים

 • יסודות החשמל והאלקטרוניקה
 • המצבר-מבנה, תהליכים כימיים, חיבור מצברים בטור ומקביל, בדיקת מצברים, טעינת מצברים
 • מערכת התאורה-פנסים ראשיים, סוגי פנסים וחידושים בתאורה
 • שרטוטי מערכת התאורה ברכב, ממסרים, מבנה, סוגים ושימושים
 • מערכת ההתנעה-מבנה המתנע, סוגי מתנעים, בדיקות מערכת ההתנעה, איתור תקלות במערכת ההתנעה
 • מערכת הטעינה-מהנה האלטרנאטור, בדיקת חלקי האלטרנאטור, בדיקת מערכת הטעינה, איתור תקלות ובדיקת מפלי מתח במעגלי הטעינה
 • מערכת ההצתה – סוגי מערכות ההצתה, בדיקות במערכת ההצתה
 • מערכת הזרקת הדלק- מבנה וסוגי מערכת ההזרקה- חד נקודתי ורב נקודתי, הזרקה ישירה, חיישנים, מבנה ובדיקות
 • אביזרים – חלונות חשמל, נעילה מרכזית, צופרים ומגבים, תפקיד מערכות המיגון ברכב, התקנה נכונה של מערכות הרכב, הדרישות ממערכות המיגון ברכב, הכרת מערכות שמע ומולטי־ מדיה
 • תרגול מעשי, נעילה מרכזית ומע' אזעקה, כללי בטיחות בעבודה
 • סדנת חשמל-בניית מעגל תאורה כולל שימוש בממסרים, שיפוץ מתנעים, שיפוץ אלטרנאטורים, בדיקת חלקי מע' ההצתה

תנאי קבלה

 • 10 שנות לימוד
 • ראיון אישי

קריטריונים לקבלת תעודה

 • נוכחות של 80% לפחות
 • הכנת תרגילים והגשתם
 • הצלחה במבחנים בציון של 60 ומעלה