במסגרת ההשתלמות נעמיק בהתנהגויות אופייניות לבני נוער
ובתאוריות התפתחויות ופסיכולוגיות תואמות גיל,
נתמקד בהתנהגות סיכונית בגיל ההתבגרות-
מאפיינים, הגדרות, גורמי סיכון וגורמי חוסן, התפתחויות במחקר , הבדלים מגדריים, רגישויות תרבותיות ועוד.
נלמד על סוגיות במיניות על רצף בריאות- חולי המאפיינות נוער בסיכון ומהוות נושא מורכב וחיוני למעגלים המקיפים נוער בסיכון.
נכיר שיטות טיפול והתמודדות הקיימות בארץ ונקבל כלים לעבודה עם נוער בסיכון.

מטרות:

1.לימוד והעמקה על מאפייני גיל ההתבגרות
2.הכרות עומק עם התנהגויות סיכון: גורמים , מאפיינים, מאפייני התנהגויות סיכון, התמודדות וראייה חינוכית -טיפולית בתחום.
2.חשיפה למחקר עדכני ומשמעותי הקיים בתחום.
3. הכרות עם עולם הסיכונים: סמים, אלכוהול, התנהגות מינית סיכונית, שוטטות, פגיעה עצמית ועוד.
4. התמקדות במורכבות עולם המבוגרים אל מול התנהגות סיכונית מוחצנת ומופנמת.
5. הצצה לתוכניות טיפול ושיקום המיועדות לנוער בסיכון בארץ ובעולם.

***מרכזת ההשתלמות: זהבה טמיר-M.Ed בקידום נוער בסיכון , בוגרת קורס מוגנות מינית של מכון חרוב וקורס עובדות נערות בסיכון של הג'וינט ישראל, מדריכה לחיי אישות מטעם מרכז יהל.
***כל ההרצאות מלוות בסרטונים, במתודיקה ובקטעי מדיה נבחרים.

*** התשלום בהרשמה מוקדמת בהנחה של 150 שקלים