בשנים האחרונות, ברור יותר ויותר כי אין דרך להתעלם מנושא המיניות
וכי יש לחנך לכתחילה ולעסוק בנושא במסגרות חינוכיות ובבית.
השתיקה לאורך השנים יצרה מחסור חמור בנשות מקצוע בתחום,
קורס המחנכות של מרכז יהל נולד לפני ארבע שנים במטרה למלא חוסר זה.
הבוגרות משתלבות בשדה החינוכי והייעוצי מול מתבגרות ומתבגרים, צוותי חינוך והורים, במסגרות פורמליות ולא פורמליות כאחד.

אורך הקורס: שני סמסטרים

בהנהלתה ובהנחייתה של ד"ר יוכבד דיבו – מומחית עולמית למיניות בריאה במגזר הדתי.
ליווי תהליכי גוף: עינת לב.