23.05.2019
לקהילת שירה בכפר הנוער הדתי כפר חסידים דרושות לשנה"ל תש"פ קו"ח נא לשלוח למייל  kfar.shira10@gmail.com  (לציין את שם המשרה)

לקהילת שירה בכפר הנוער הדתי כפר חסידים דרושות לשנה"ל תש"פ

קו"ח נא לשלוח למייל  kfar.shira10@gmail.com  (לציין את שם המשרה)