10.11.2021
שני בתי ספר בדעת, נוה עמיאל ונריה בנות שדות נגב מועמדים לפרס החינוך הדתי. היום 10/11/21 ביקרה ועדת הפרס בשדות נגב – התגובות שקיבלנו היו נלהבות על העשייה החינוכית שלנו מתרגשים ומצדיעים לכל העוסקים במלאכת הקודש בראשות המנהלת היקרה והמסורה דרורית וייס.

שני בתי ספר בדעת, נוה עמיאל ונריה בנות שדות נגב מועמדים לפרס החינוך הדתי.

היום 10/11/21 ביקרה ועדת הפרס בשדות נגב – התגובות שקיבלנו היו נלהבות על העשייה החינוכית שלנו

מתרגשים ומצדיעים לכל העוסקים במלאכת הקודש בראשות המנהלת היקרה והמסורה דרורית וייס.