06.02.2022
דעת בשדות, תיכון ישיבתי דעת נריה בנים מקיים תכנית לכיתה י"ב התכנית כוללת יום בשבוע של לימודיים חוץ בגרות, מעין מכינה. בתקופה הקרובה התלמידים יפגשו עם דמויות מהציבוריות הישראלית. במפגש הנוכחי פתחנו את היום בישיבה בברוכין, מפגש עם הרב חיים ראש הישיבה, משם להר כביר מפגש עם בני קצובר מראשי גוש אמונים. לתצפית ולמידה.

דעת בשדות, תיכון ישיבתי דעת נריה בנים מקיים תכנית לכיתה י"ב

התכנית כוללת יום בשבוע של לימודיים חוץ בגרות, מעין מכינה.

בתקופה הקרובה התלמידים יפגשו עם דמויות מהציבוריות הישראלית.

במפגש הנוכחי פתחנו את היום בישיבה בברוכין, מפגש עם הרב חיים ראש הישיבה, משם להר כביר מפגש עם בני קצובר מראשי גוש אמונים. לתצפית ולמידה.