10.11.2021
בשיתוף משרד החינוך שיפצנו כיתות ומרחבים פדגוגים לרווחתם של מאות הבנות הלומדות בבית הספר נריה בנות בשדות נגב.

בשיתוף משרד החינוך שיפצנו כיתות ומרחבים פדגוגים לרווחתם של מאות הבנות הלומדות בבית הספר נריה בנות בשדות נגב.