05.08.2019
לקראת שנה"ל תש"פ, קיימנו היום יום השתלמות לכל המנהלנים ברשת החינוך דעת במהלך היום עברנו על נהלים חשובים. שמענו הרצאה מיוסי שטיינברג מ י.ק.ב סוכנויות לביטוח ולבסוף קינחנו בסדנה חוויתית בנגריה שלנו ב מכללת דעת להכשרה מקצועית

לקראת שנה"ל תש"פ, קיימנו היום יום השתלמות לכל המנהלנים ברשת החינוך דעת
במהלך היום עברנו על נהלים חשובים. שמענו הרצאה מיוסי שטיינברג מ י.ק.ב סוכנויות לביטוח ולבסוף קינחנו בסדנה חוויתית בנגריה שלנו ב מכללת דעת להכשרה מקצועית