24.07.2019
קו"ח למשרות בביה"ס דעת משה יש לשלוח לדוא"ל daatmoshe@daatedu.org.il  לציין את המשרה המבוקשת קו"ח למשרות בכפר הנוער הדתי כפר חסידים יש לשלוח לדוא"ל  raayaohar@gmail.com לציין את המשרה המבוקשת קו"ח למשרות בכפר הנוער נוה עמיאל יש לשלוח לדוא"ל dina@amiel.co.il לציין את המשרה המבוקשת

קו"ח למשרות בביה"ס דעת משה יש לשלוח לדוא"ל daatmoshe@daatedu.org.il  לציין את המשרה המבוקשת

קו"ח למשרות בכפר הנוער הדתי כפר חסידים יש לשלוח לדוא"ל  raayaohar@gmail.com לציין את המשרה המבוקשת

קו"ח למשרות בכפר הנוער נוה עמיאל יש לשלוח לדוא"ל dina@amiel.co.il לציין את המשרה המבוקשת