13.05.2019
ביום שלישי, ח' אייר 13/5 יתקיים מפגש מיוחד לצוותים פדגוגיים במפגש יתקיים דיון פתוח ומעמיק לקראת שנה"ל תש"פ במפגש יוצגו 6 סדנאות שתוכלו לבחור מתוכן 3 סדנאות. הפרטים בפנים.

ביום שלישי, ח' אייר 13/5 יתקיים מפגש מיוחד לצוותים פדגוגיים

במפגש יתקיים דיון פתוח ומעמיק לקראת שנה"ל תש"פ

במפגש יוצגו 6 סדנאות שתוכלו לבחור מתוכן 3 סדנאות.

הפרטים בפנים.