18.11.2020
שבוע יחד שבטי ישראל מצוין ב'כפר הדתי כפר חסידים' באופן מסורתי בשבוע שבו מצוין חג הסיגד, כפר הנוער חרט על דיגלו מאז הקמתו להיות כבית לנוער עולה מהתפוצות.   https://www.youtube.com/watch?v=msqZXJe-cFE&feature=youtu.be https://drive.google.com/file/d/1KhQnx9YVMWTFBYD0ZrR0YbpmVe3lW_OR/view https://drive.google.com/file/d/1DmMiJqrECdXV9vnqpq9Ls-mx0xTwT2vf/view https://drive.google.com/file/d/1erzavJdawKmBL_8ry02jrsUmc69Ug-rE/view https://drive.google.com/file/d/1YjDF1P40WTGxeCUU4wkoHKcNf0DLNr8U/view https://drive.google.com/file/d/1Qlzxb54NBpkXSboOhNKQYXKQD84dizoJ/view https://drive.google.com/file/d/1XRZuoKbhsgebvxFbAxUiSIsVU_ZO_p9j/view