10.02.2022
פעילות לנערות עולות מחבר העמים בכפר חסידים , הבנות בתהליכי שיבה אל היהדות במהלך הפעילות הבנות שואלות מה זה נרות, ועל מה מברכים.. יין וחלות.. סביבה מאפשרת ומזמינה..

פעילות לנערות עולות מחבר העמים בכפר חסידים , הבנות בתהליכי שיבה אל היהדות

במהלך הפעילות הבנות שואלות מה זה נרות, ועל מה מברכים.. יין וחלות..

סביבה מאפשרת ומזמינה..