01.02.2022
מאת ד"ר בני פישר – סמנכ"ל חינוך ברשת דעת. היום לפני 89 שנים נוסדה בגרמניה "עליית הנוער" ע"י אשה מדהימה בשם רכה פרייר ואני מצטט: "הגיע העת שנוער יהודי היכול לתרום תרומה משמעותית לבנין העם היהודי בארץ ישראל יעלה לארץ ישראל ויכה בה שורשיו" מאז ועד היום עלו עשרות אלפי נערים ונערות לארץ באמצעות עליית […]

מאת ד"ר בני פישר – סמנכ"ל חינוך ברשת דעת.
היום לפני 89 שנים נוסדה בגרמניה "עליית הנוער" ע"י אשה מדהימה בשם רכה פרייר ואני מצטט: "הגיע העת שנוער יהודי היכול לתרום תרומה משמעותית לבנין העם היהודי בארץ ישראל יעלה לארץ ישראל ויכה בה שורשיו" מאז ועד היום עלו עשרות אלפי נערים ונערות לארץ באמצעות עליית הנוער, הייתה לי הזכות לנהל את עליית הנוער תקופה מסוימת ולהימנות עם חבורה מופלאה של מנהלים, אמנם העליות השתנו אתגרי החינוך הפכו להיות מורכבים יותר אבל הרוח המיוחדת של כפרי הנוער עדיין מנשבת ומסייעת בהצמחת מנהיגים ומנהיגות עולים ועולות שלמרות משבר ההגירה ונתוני הפתיחה הקשים (עולים חדשים ממדינות חבר העמים, אתיופיה וכד') מצליחים להשתלב בבנין העם והארץ.
משפחתי הפרטית חבה חוב עצום למפעל הציוני היחודי שנקרא "עליית הנוער". אימי שתהיה בריאה זכתה לעלות לארץ מיד אחרי השואה כשהיא שבורה ורצוצה במסגרת עליית הנוער וכאן בארץ בכפר הנוער "נוה עמיאל" נולדה מחדש ושיקמה את חייה, הקימה משפחה לתפארת, כמוה עוד עשרות אלפים.
כן אז רובכם לא יודעים אבל המפעל הזה חי ונושם ומסייע עד היום לאלפי מתבגרים לצלוח את גיל ההתבגרות ולהגיע לשרות משמעותי ללימודים אקדמיים ועוד, אז בהזדמנות זאת רוצה לומר תודה לכל אנשי החינוך בכפרי הנוער על היותכם מה שאתם אנשים טובים באמצע הדרך… אתם מחוללים בעשייתכם את הפלא הגדול, עליכם נאמר "צריך כפר שלם לגדל ילד".
תודה, תודה, תודה ובמיוחד בימי קורונה מאתגרים אלה בהם הכפרים משמשים בית פתוח 24/7.